Diller

İdari Personel
F. Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Personel Listesi
İdari Personeller
Sıra No   Hayvan Hastanesi Görevi
     
1 Şef. Mürşit YILMAZ İdari ve Mali İşler Şefi
2 Yavuz BAYGELDİ Veteriner hekim (Hasta Kabül -Triaj)
3 Hüseyin KURŞUN Tek Yrd.(Sterlizasyon birimi)
4 Adnan BAYSAK Tek.Yrd.(Taşınır Kayıt-Satın Alma)
5 Mehmet OKŞAŞ Hizmetli (Hasta Kayıt) 
6 Selahattin TURAN Bilgisayar İşletmeni ( Eczane Birimi)
7 Yaşar KAYA Teknisyen (Evrak taşıma)
10 Ferit KAYA Bilgisayar İşletmeni (Gece Memuru)
11 Bünyamin YILDIRIM Bilgisayar İşletmeni (Gece Memuru)
12 Özcan TEKSARI Bilgisayar İşletmeni (Gece Memuru)
13 Ömer YILDIRIM Hizmetli ( İdari bina temizliği)

 

 
F. Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Personel Listesi
Sürekli İşciler
Sıra No   Hayvan Hastanesi Görevi
     
1 Ebru EKEN KARAKUŞ  Hasta Kayıt
2 Nevin POLAT Küçük Hayvan Hasta Kayıt
3 Zuhal DAŞ Laboratuvar Birimi
4 Hüseyin AKBAYIR Küçük Hayvan Kliniği Temizliği
5 Emrah ÇELİK Hospitalizasyon ve Kliniklerin Temizliği
6 Emrah Taş (17.00-11.00) Akşam Genel temizlik