Diller

Dölerme ve Suni Tohumlama A.D.

                                                 Dölerme ve Suni Tohumlama A.D.

                                                

    Prof. Dr. Seyfettin GÜR                                                         Prof. Dr. Mustafa SÖNMEZ (A.D. Bşk.)

                                              

    Prof. Dr. Gaffari TÜRK                                                         Doç.Dr. Şeyma ÖZER KAYA

                                               

Arş. Gör. Tutku Can ACISU                                                     Arş. Gör. Aslıhan ÇAKIR