Diller

Hakkımızda

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi

 

1998 yılında inşa edilen Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi alt yapı ve yetişmiş kadrosuyla küçük ve büyük hayvanlar için hizmet veren bölgenin en köklü hayvan hastanesidir.

Hayvan hastanesi klinik hizmetleri; Cerrahi, İç Hastalıkları, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim dallarından oluşan dört klinik tarafından verilmektedir. Bu anabilim dallarında kendi konusunda uzman 21 öğretim üyesi ve 10 araştırma görevlisi, ayrıca 60 civarında yüksek lisans ve doktora öğrencisi bulunmaktadır. Bütün klinik hizmetleri hayvan hastanesinde görev yapan öğretim üyeleri ve yardımcıları tarafından sağlanmaktadır.

Hastane bünyesindeki küçük hayvan kliniğinde 3 muayene salonu, biri köpek diğeri kediler için olmak üzere 2 izolasyon ünitesi, ameliyatların yapıldığı 2 operasyon salonu, kedi ve köpekler için ayrı yoğun bakım ve hospitalizasyon üniteleri ile diş ünitesi mevcuttur. Bu salon ve üniteler dünya standartlarında donanıma sahip olarak hizmet vermektedir. Ayrıca radyodiagnostik ünitesinde; dijital röntgen, ultrasonografi, renkli doppler ultrasonografi hastalıkların tanısında kullanılmaktadır.

Büyük hayvan kliniğinde ruminantların muayenesi amacıyla kullanılan 3 muayene salonu, 1 ruminant operasyon salonu, 1 at muayene salonu, 1 at operasyon salonu, at ve ruminantlar için ayrı izolasyon üniteleri, hospitalizasyon ünitesi, yoğun bakım ünitesi ve atlarda operasyon sonrası bakımların yapıldığı 2 adet boks bulunmaktadır. Ayrıca dijital röntgen, ultrason, renkli doppler ultrason, endoskopi, artroskopi ve bilgisayarlı tomografinin bulunduğu 3 görüntüleme ünitesi mevcuttur.

Hayvan hastanesi bünyesinde tüm kliniklere hizmet veren Merkez Tanı Laboratuvarı bulunmaktadır. Tüm hayvanlarda kan gazı, hematoloji, biyokimyasal v.b. analizler, görevli laborantlar tarafından yapılmaktadır.

Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üye ve yardımcıları tarafından tüm evcil ve yabani hayvanların dış hastalıklarına ilişkin poliklinik hizmeti verilmektedir. Hastane bünyesinde büyük ve küçük hayvanlar için yumuşak doku ve ortopedik cerrahi ameliyatların yanında yumuşak doku, ortopedi, göz, kulak, diş hastalıklarının tanısı ve sağaltımları yapılmaktadır. Ayrıca cerrahi anabilim dalı bünyesinde bulunan radyodiagnostik ünitesinde; dijital röntgen, ultrasonografi, renkli doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi üniteleri hastalıkların tanısında kullanılmaktadır.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üye ve yardımcıları tarafından büyük ve küçük hayvanlarda;  koruyucu hekimlik ve aşılama ile dermatolojik, kardiyolojik, endokrinolojik, gastroenterolojik, hematolojik, nefrolojik-ürolojik, nörolojik, solunum sistemi, enfeksiyöz v.d. hastalıkların muayene, tanı ve sağaltımları yapılmaktadır. Ayrıca egzotik hayvan hastalıklarının tanı ve sağaltımları da yapılmaktadır.

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı öğretim üye ve yardımcıları tarafından büyük ve küçük hayvanlarda; farklı yöntemlerle gebelik tanısı, doğum, puerperal dönem ve sorunları, infertilite ve sterilite, jinekolojik operasyonlar, meme sağlığı ve hastalıkları, sağım ve hijyeni ile meme sağlığı kontrol programları konularında hizmet verilmektedir. Bununla birlikte özellikle dişi kedi ve köpeklerde kısırlaştırma talebiyle hastaneye müracaat eden hayvan sahiplerine hizmet verilmesi kliniğin önemli işlevleri arasında yer almaktadır.

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı öğretim üye ve yardımcıları tarafından küçük ve büyük dişi hayvanlarda farklı yöntemlerle kızgınlık teşhisi, kızgınlıkların senkronize edilmesi, suni tohumlama (yapay dölleme) hizmeti verilmektedir. Büyük ve küçük erkek hayvanlarda erkek genital organların muayenesi ve hastalıklarının tanısı ile sağaltımları da yapılmaktadır. Ayrıca hastane bünyesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nca analiz yetkisi verilen Androloji Laboratuvarı’nda bu anabilim dalı elemanları tarafından farklı hayvan türlerine ait dondurulmuş sperma payetlerinin üretimi ve pazarlanmasına onay verilmektedir.

Hastanemizdeki klinik anabilim dalları tarafından verilen hizmetler mesai saatleri içerisinde yapılmaktadır. Mesai saatleri dışında ise nöbetçi memur ve icapçı öğretim elemanları tarafından hizmetlerin yürütüldüğü bir Acil Kliniğimiz bulunmaktadır.

Hayvan severler ve bazı ilçe belediyeleri ile gerçekleştirilen protokol çerçevesinde hastanemize getirilen sokak hayvanlarının muayene ve sağaltımları da yapılmaktadır. Bu yönüyle de hastanemiz sadece evcil ve sahipli hayvanlara değil sağaltıma ihtiyacı olan tüm hayvanlara ulaşmış ve hizmet vermiş olmaktadır. Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında da kurum görevlileri tarafından hastanemize getirilen hasta yaban hayvanlarının muayene ve tedavileri yapıldıktan sonra doğaya bırakılmaktadır.

 

Prof. Dr. Mehmet Cengiz HAN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Başhekim